Στόχος του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Ελλάδος είναι η καταγραφή και δημοσιοποίηση των θέσεων υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Δημιουργείστε ένα λογαριασμό και υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με στερεά και υγρά απόβλητα καθώς και αέριους ρύπους.

NewsLetter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε κάθε νέα δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.