Στόχος του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Ελλάδος είναι η καταγραφή και δημοσιοποίηση των θέσεων υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Δημιουργείστε ένα λογαριασμό και υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με στερεά και υγρά απόβλητα καθώς και αέριους ρύπους.