Άρθρα

Πρόγραμμα Εράσμους

Εφαρμόζονται βιώσιμες πρακτικές στα
ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+?

Τα ευρωπαϊκά έργα συχνά προωθούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης…
Εφαρμόζουμε όμως αυτές τις αρχές στη δική μας δράση;
Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα από τα κύρια επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης. Το 2019, το πρόγραμμα αυτό υποστήριξε σχεδόν 940.000
μαθησιακές εμπειρίες στο εξωτερικό και χρηματοδότησε σχεδόν 25.500 έργα.
Ποιος είναι όμως ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτών των δραστηριοτήτων
και κινητικότητας; Πώς μπορεί να μειωθεί;

Αυτό είναι το βασικό θέμα του έργου SUSTAIN E+.

Το έργο SUSTAIN E+ έρχεται να εκπαιδεύσει επαγγελματίες και ερευνητές,
που εργάζονται στο πρόγραμμα Erasmus+ και σε άλλα προγράμματα, να
γίνουν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, επιλέγοντας αειφόρες πρακτικές. Το
έργο αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που απαιτεί θεμελιωδώς διακρατική
συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς η ιδέα βασίζεται στην επίτευξη ενός
βιώσιμου και κυκλικού τρόπου υλοποίησης των έργων της Ε.Ε.
Η κοινοπραξία του προγράμματος SUSTAIN E+ έχει αναπτύξει ένα εργαλείο
αυτό-αξιολόγησης που θέτει περίπου 100 ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή

βιώσιμων πρακτικών για τα προγράμματα Erasmus+. Χάρη στο πρόγραμμα
αυτό,  οι εργαζόμενοι σε προγράμματα Erasmus + έχουν την δυνατότητα
αξιολόγησης του περιβαντολλογικού τους αποτυπώματος ,ώστε να το
περιορίσουν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την συμπεριφορά και την
προώθηση οικολογικών πράξεων.
Παράλληλα, οι εταίροι του προγράμματος έχουν αναπτύξει εννέα διαφορετικές
ενότητες με στόχο την επιμόρφωση των εργαζομένων στον τομέα των
βιώσιμων – φιλικών προς το περιβάλλον έργων Erasmus +. Πιο συγκεκριμένα,
οι θεματικές των ενοτήτων αυτών σχετίζονται με την ανάλυση των στόχων της
βιώσιμης ανάπτυξης, την συγγραφή βιώσιμων προτάσεων, τη βιώσιμη
κινητικότητα και τα ταξίδια, την διοργάνωση των συναντήσεων και των
εκδηλώσεων, την κυκλική οικονομία και την εργασία στα γραφεία.
Πιο συγκεκριμένα, τα τρία αποτελέσματα του έργου αναλύονται ακολούθως:
R1: «Erasmus + projects and their environmental impact»
Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης περιλαμβάνουν μία συλλογή από
δεδομένα και στοιχεία, σχετικά με τις πηγές απωλειών των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων Erasmus+, τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου
αυτό–αξιολόγησης, και τέλος το πράσινο πιστοποιητικό που αποκτάται με την
επιτυχή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
R2: «Training development»
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνίσταται στην ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής
δραστηριότητας, η οποία θα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων των
εργαζομένων στον τομέα των βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον
Erasmus+ έργων.
R3: «Social-based training tool»
Το τελευταίο αποτέλεσμα περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας εκπαιδευτικής
πλατφόρμας η οποία εξερευνά και μεταφέρει ψηφιακές εναλλακτικές και
λύσεις για μία πιο βιώσιμη διαχείριση των έργων, καθώς και την
γνωστοποίηση του περιεχομένου του αποτελέσματος R2.
Το Center for International Education του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
πραγματοποίησε Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση στις 14 Φεβρουαρίου 2024,

στο Βόλο, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου SUSTAIN E+
και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του
αντίκτυπου του.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του,
στην ιστοσελίδα του έργου:
https://sustaineplus.erasmus.site/
Επίσης, επισκεφτείτε το “Social based training tool” του έργου, κάντε εγγραφή
και αποκτήστε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό:
https://sustaineplus.erasmus.site/platform/login

NewsLetter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε κάθε νέα δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.