Κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές και ερημοποίηση. Το παράδειγμα της περιοχής Βιάννου στον Νομό Ηρακλείου της Κρήτης.

Η μεγαλύτερη πληγή του χερσαίου φυσικού μας πλούτου είναι με βεβαιότητα οι πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονται σε ...

Continue reading